bounce-rate

Bounce Rateнаричана още степен на отпадане, е метрика в Google Analytics и представлява сесия от една страница на сайтТя се изчислява по-конкретно като сесия, която задейства само една заявка към сървъра на услугата. Например когато потребител отваря една страница от един сайт и след това излиза, без да предприема никакви други действия през тази сесия.  

Степента на отпадане е броят на сесиите от една страница, разделен на броя на всички сесии. С други думи процентът от всички сесии на дадения сайт, когато потребителите са видели само една страница и са задействали само една заявка към сървъра на  Google Analytics. 

Тези сесии от една страница са с продължителност от 0 секунди, тъй като след първото посещение няма други и Analytics не може да изчисли колко време е продължителността на сесията. Това означава, че един потребител може да стои на дадена страница 10 секунди или 10 часа, но и в двата случая ще има 100% Bounce Rate, тъй като не е извършил друго действие на сайта. В същото време потребителят може да стои 10 секунди на сайта, но ако след първата страница, отвори следваща, той ще има 0% Bounce Rate. 

 

Има случаи, в които Bounce Rate може да е равен на 0%, дори когато потребителят е посетил само една страница в сесията си. 

Google Analytics дава възможност за настройване на Events (Събития), които могат да бъдат различни и да отчитат взаимодействие със страницата и нейните елементи без да е необходимо потребителят да извърши дадено действие. По този начин би се намалила степента на отпадане.  

Събитие би могло да бъде процент от видяното съдържание на страницата, възпроизвеждане на видео, дори показване на изображение или бутон. Потребителят може да не прочете цялото съдържание на страницата, но е достатъчно да скролне надолу, за да се задейства настроеното събитие и в Google Analytics да се отчете като взаимодействие и нулева степен на отпадане. 

Това е известно като „Коригиран процент на отпадане“, когато коригирате настройките по подразбиране за начина, по който Google Analytics обработва взаимодействията. 

Пример 

При сравнение на Bounce Rate в два сайта example.com и example2.com, първият има степен на отпадане от 43%, а вторият – 57%. На пръв поглед изглежда, че example.com се представя по-добре. В действителност example2.com може да се представя по-добре, но е настроил своите събития като посещения без взаимодействие. Ако и в двата сайта има видео, но във втория сайт не е настроено събитие за взаимодействие при възпроизвеждане на видеото и потребителят не посети нова страница, степента на отпадане за неговото посещение ще бъде 100%, независимо че и в двата случая той ще е изгледал видеото.  

Винаги ли високият Bounce Rate е лош показател? 

Не. Зависи от целта на сайта. За страници в блогове степента на отпадане ще бъде по-висока от степента на отпадане за страници с продукти или страници за услуги. 

Според Google при наличие на сайт с една страница (блог) или други типове съдържание, за които се очакват сесии на една страница, високата степен на отпадане е напълно нормална.  

Ако потребител търси в Google и се приземи на уебсайт, в който трябва да продължи да търси в останалите страници, Analytics ще покаже 0% Bounce Rate. В този случай ниският Bounce Rate не би бил добър показател. Това е така, тъй като предложеният резултат не би бил релевантен, не би отговарял на търсенето и потребителят не би останал очарован от това. От друга страна, ако сайтът отговаря на търсенето на потребителя, степента на отпадане ще бъде 100%.  Релевантността на сайта обаче ще бъде много по-висока. Това оказва влияние на бъдещото класиране на сайта в търсачката на по-предни позиции. 

 

Източникът на трафик има огромно влияние върху Bounce Rate  

Степента на отпадане може да бъде много различна в зависимост от източника на трафик към сайта.  

Трафикът от търсенето в Google Search ще доведе до нисък процент на отпадане, докато трафикът от социални мрежи и от дисплейна реклама ще дадат висок Bounce Rate. Това означава, че винаги степента на отпадане трябва да се анализира на ниво канал, както и на ниво страница.  

Степента на отпадане от социалните мрежи и дисплейните реклами почти винаги е по-висока от тази, изчислена от органични посещения. Причината за това е, че когато един потребител е в социалните мрежитой достига до даден сайт, виждайки линк в News Feed страницата на платформата. Това означава, че той не попада на сайта чрез активно търсене на това, което предлага сайтътСъщият резултат е и при дисплейната реклама, която се появява на друг уебсайт. 

Обратното на това са платеният и органичният трафик от мрежите за търсене. Степента на отпадане е по-ниска, тъй като потребителят активно търси това, което предлага сайтът 

 

Какво е лош Bounce Rate? 

Степента на отпадане под 20% или над 90% обикновено е лош знак. В първия случай става въпрос за проблем с настройките в Google Analytics. Вторият случай намеква за проблем с уебсайта.  

Различни могат да бъдат причините за Bounce Rate над 90% – лош дизайн; проблем със съвместимостта на браузъра; ниска скорост на сайта, неправилно поставен код на Google Analytics. Причини могат да бъдат и страници без съдържаниебез връзки към други страници или без настроени събития в Analytics. За да бъде намален процентът на отпадане, е препоръчително да се създадат Events (събития), които могат да се отчитат като взаимодействие. Такива събития могат да бъдат за продължителност, показване на страницата на определен процент от нея, взаимодействие с даден бутон, видео, изображение.  

Когато Google Analytics покаже степен на отпадане под 20%, означава, че със сайта има проблем. Причини за това могат да бъдат: дублиран код за Google Analytics; неправилно проследяване на зададените събития; допълнителни кодове, които могат да доведат до счупване на целия сайт. 

 

Как се създава добър Bounce Rate? 

Добрият Bounce Rate е ниският, но не по-нисък от 20-25%. За да може един сайт да намали степента на отпадане, е необходимо да предлага ново и качествено съдържание на потребителите си. Препоръчително е всяка страница да препраща чрез линк към друга полезна страница в сайта. Това ще накара потребителя да прекара по-дълго време в него, възползвайки се от полезна и стойностна информация за своите нужди. 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *