Какво представлява делкото в ДВГ

83 / 100

Делкото е елемент от двигателите с вътрешно горене с принудително възпламеняване (бензиновите двигатели), който осигурява подаването на искра в точното време към съответния цилиндър. Разпределителят (делкото) представлява затворен въртящ се превключвател, използван в двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, които имат механично синхронизирано запалване. Основната функция на разпределителя е да насочва високо напрежение, ток от запалителната бобина към запалителните свещи в правилния ред на запалване и с правилната продължителност.

През делкото премината високото напрежение, генерирано от бобината и се предава към запалителните свещи, като това става за много кратко време. Делкото работи заедно с прекъсвач, който прекъсва веригата на първичната намотка в бобината.

На днешно време делкото е морално остаряло устройство, което вече не се използва в модерните двигатели, с изключение на тези с магнетно запалване.  Днес ролята му се изпълнява от електронни сензори, които следят положение на коляновия вал и компютърът, управляващ двигателя разпределя подаването на искрата.

В България е прието наименованието Делко, което идва от названието на първата подобна система, разработена от Dayton Engineering Laboratories Co., съкратено Delco през 1910 г. Първият автомобил, оборудван с подобна система е Cadillac Model 30 от същата година. Разработката се дължи на Чарлс Кетъринг и за времето си се е считала за уникално техническо творение.

Конструкция

Основните части на делкото са палец и дистрибуторна капачка. Към капачката се прикачват кабелите, които отвеждат тока към запалителните свещи. Въртейки се около ос в Делкото в ДВГ - схемасредата на делкото палецът подава искра към точния цилиндър в точното време. Валът на делкото може да е зацепен, посредством специална зъбна предавка към коляновия вал или директно към разпределителния вал.

В центъра на капачката влиза кабела от бобината, като посредством пружиниращ контакт се свързва с металната част на палеца, който основно е изработен от пластмаса или бакелит и има само една метална ивица в горната си част. Краят на палеца преминава близо до металните елементи в капачката, но не ги докосва.

При въртенето на палеца електричеството преминава през малката въздушна междина и се предава по веригата към свещта. При системите с механичен прекъсвач валът на Делкото разполага в гърбица, която да разделя механичен прекъсвач. При увеличаване на оборотите обаче запалването трябва да се осъществява по-рано преди горно мъртво положение на цилиндъра и за това в дистрибутора се помещава и центробежен регулатор на предварението, за да се оптимизира работата на двигателя в целия му оборотен диапазон.

Освен това за правилната работа на ДВГ е необходимо и регулиране според натоварването, за което се грижи вакуумрегулатор, монтиран също в делкото. Този регулатор отмества точката на предварение, за да не се получи детонационно горене, което е вредно и опасно за двигателя и предизвикващо характерно притракване на двигателя при ускорение в ниски обороти и изкачване на стръмен наклон, известно още като чукане на аванса. Вакуум регулаторът се управлява от вакуума в смукателния колектор.

През 70-те години механичният прекъсвач се заменя от датчик на Хол или оптичен сензор. Това са безконтактни устройства, по които не се образува нагар и не се нуждаят от периодично почистване и регулиране. При двигателите с електронна горивовпръскваща система не се използват центробежния и вакуумрегулатора, като техните функции се поемат от компютъра, управляващ двигателя. Така моментът на подаване на искра може да се прецезира, не само според оборотите и натоварването, но и според температурата на двигателя.

Дистрибуторна капачка

Основните функции на дистрибуторната капачка са две. Да пази вътрешните елементи от влага и замърсяване и да бъде основа на металните контакти монтирани в нея, отвеждащи електричеството към кабелите на свещите. При автомобилите с по две свещи на цилиндър броят на леглата за кабелите е два пъти по-голям от броя на цилиндрите. При някои конструкции бобината е поставена в дистрибуторната капачка.

При четиритактовите двигатели валът на делкото трябва да се върти точно два пъти по-бавно от коляновия вал. Много е важно капачката да няма пукнатини, защото ако проникне влага делкото няма да изпрати искрата към точния цилиндър и двигателят ще прекъсва. Освен това капачката трябва да се пази чиста отвътре и отвън, защото масло и запрашаване могат да предизвикат подобен ефект.

При попадане на вода в делкото следва всички елементи да се подсушат, защото иначе двигателят няма да работи добре и ще прекъсва. Повечето капачки са така произведени, че да не могат да се монтират неправилно.

Палец

Палецът на делкото предствалява въртящият се елемент, монтиран на върха на вала на дистрибутора и който осигурява контакта между централния кабел, идващ от бобината и останалите електроди, свързани със запалителните свещи на двигателя.

Важно е при монтажа да се знае посоката на въртене на палеца и последователността на работа на цилиндрите в двигателя.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *