електронни компоненти

81 / 100

Ако сте нови в електрониката, или сега започвате да конструирате електронни схеми, тогава е важно да се запознаете с основните електронни компоненти. Без да ги познавате , т. е. техните стойности, характеристики, предназначение и др., вашата схема може да не функционира както се очаква, или да не функционира изобщо. Тази статия разглежда накратко най-важните електронни компоненти и някои от техните подвидове.

 Резистори  

Резисторите са електронни компоненти, основни за електронните схеми, предназначен да оказва съпротивление на потока от електрони, наречен ток. По този начин той произвежда топлина и на свой ред разсейва мощността – стойността на съпротивлението умножено по квадрата на тока. Единицата на съпротивление е ом (Ω). Често на практика се използват и кратните единици килоом (KΩ) и мегаом (MΩ). 

Повечето резистори имат цветни ленти и с този цветен код се означава стойността на съпротивлението. За определяне на стойността на резистор може да използва мултицет, таблица със значението на цветните ленти или онлайн калкулатор за цветен код.  

Променлив резистор (потенциометър)

Променливият резистор е известен също и като потенциометър. Когато се завърти вала на потенциометъра, се променя съпротивлението в схемата. Тези компоненти могат да бъдат намерени в устройства, където има нужда от задаване и настройка на стойността на съпротивлението.   

Фоторезистор (LDR) 

Фоторезисторът също е променлив резистор, но неговото съпротивление се променя под въздействието на интензитета на светлината, вместо със завъртането на копчето. Те често се срещат при управление на външно осветление, което автоматично се включва вечер и се изключва на разсъмване.  

Кондензатори

Кондензаторите са електронни компоненти, основни за електронните схеми, които представляват противоположността на резисторите, т. е. съхраняват електрическа енергия. Капацитетът им се измерва във фаради (F), но в практиката се използват често кратните единици като микрофарад (μF), нанофарад (nF) и пикофарад (pF). Когато кондензаторите са свързани в паралел, тяхната обща стойност на капацитета се увеличава. Когато те се свързват последователно, тяхната комбинирана стойност намалява.

Индуктивности

Индуктивностите са пасивни електронни компоненти, основни за електронните схеми, които могат да съхраняват енергия в магнитно поле, създадено чрез преминаване през него на електрически ток. Една обикновена индуктивност представлява емайлиран проводник, който се навива под формата на бобина. Когато през бобината преминава електрически ток, около нея се формира магнитно поле. Съхраняваната магнитна енергия се измерва в единици Хенри (Н). 

Магнитното поле на индуктивността е пряко пропорционално на броя на навивките и се променя с радиуса на намотката и ядрото, около който е навита намотката. При поставянето на желязна сърцевина в индуктивността се получава много по-голямо магнитно поле от въздуха или от която и да е друга немагнитна сърцевина. Тя се използва широко в променливотоково оборудване като филтри, дросели, резонансни схеми и др.  

Диоди

Диодите са полупроводникови електронни компоненти, които позволяват протичането на ток само в една посока. Диодът има два извода, наречени анод и катод. Токът ще тече през диода само когато е приложено положителното напрежение към анода и отрицателното напрежение към катода. Ако тези напрежения са обърнати, токът няма да тече.  

Светодиод (LED)

Светодиодът навлиза все повече и повече в бита, замествайки по-неефективни остевителни компоненти. Представлява стандартен диод, защото електрическият ток тече само в една посока. Основната разлика е, че светодиодът излъчва светлина, когато през него преминава електричество. Токът винаги протича от анода (+) към катода (-) и никога в обратната посока. По-дългият извод на светодиода е положителния (анод) край. Предлагат се в различни форми, размери и цветове.  

Транзистори

Транзисторите са полупроводникови електронни компоненти с три извода, в които напрежението, приложено към един от изводите (наричано база), може да управлява тока, който протича през другите два извода (наречени колектор и емитер). Транзисторите са два основни вида, а именно биполярни транзистори и полеви транзистори. Биполярните транзистори могат да бъдат PNP и NPN. Това е едно от най-важните устройства в електрониката.  

Интегрални схеми (IC)

Интегрираните схеми са специални електронни компоненти, които съдържа цялата електронна схема, състояща се от транзистори, диоди и други елементи, фотографски гравирани върху малко парче силиций. Всеки извод на интегрираната схема е уникален по отношение на неговата функция. Интегралните схеми се предлагат в различни варианти като таймери , регулатори на напрежение, микроконтролери и много други. Интегралните схеми са градивните елементи на съвременните електронни устройства като компютри и мобилни телефони. 

 

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *