Пергелът е прост уред с много употреби. Свикнали сме да го използваме за изчертаване на окръжности и дъги, но всъщност той е изключително удобен и за измерване на разстояния по карти в навигацията, за пренасяне на размери и за други нужди в математиката, чертането, военната дейност.

Какво представлява пергелът

Пергелът се състои от две рамена, свързани в единия си край с шарнир така, че да могат да се движат едно спрямо друго и да променят разстоянието помежду си. Едното рамо завършва с острие. То се явява и център на кръга при изчертаване на окръжност. Другото рамо може да завършва с графит, накрайник за молив или приставки, както и с друго острие, в зависимост от предназначението на уреда. Като допълнителни екстри могат да се видят и чупещи се рамена, винтове за плавно регулиране и застопоряване, подвижни шарнирни връзки.

Елементите на пергела са:

– дръжка. Тя е на върха на пергела и е дълга около 1,25 см, за да може да бъде удобно захваната между палеца и показалеца. Така е по-лесно да се завърти пергела и да се изчертае нужната фигура;

– рамена. Обикновено едното е неподвижно и е опората на пергела, а другото се движи, за да осигури различни размери;

– шарнирна връзка. Тя позволява движението на рамената;

– острие. То стои на неподвижното рамо и е центъра на изчертаваната окръжност;

– накрайник. Тук се поставя пишещото, режещото или друго нужно средство;

– винт, с който пергелът се застопорява в нужна позиция.

Различните елементи днес се изработват предимно от метал, пластмаса или дърво.

Кога се е появил пергелът

Най-древните чертожни пергели са открити при археологически разкопки и датират от времето на Римската империя. По-късно, през Ренесанса, са правени много опити за изработване на универсален инструмент, който може лесно да се използва и за аритметични изчисления, и за геометрични операции. Така в края на XVI век се появяват първите делителни (маркировъчни) пергели. Те имат не писалка, а две остриета, с които се издрасква или взема размер. Към тях принадлежи и гениалният пергел на Галилео.

Пергелът на Галилео

Пергелът на Галилео е изработен през 1597 година в Академия Делия в Падуа и има приложение в геометрията и военните науки. Предназначен е бил да осигури математическа подготовка на младите благородници, избрали военна кариера. Той има седем пропорционални линии на рамената си и четири скали, с които могат лесно да се изпълняват всички геометрични и аритметични изчисления – от изчисляване на процент до извличане на квадратни и кубични корени, измерване, изчисляване и изчертаване на площи и обеми.

Видове пергели

Чертожният пергел е предназначен предимно за изчертаване на окръжности и дъги. Едното му рамо завършва с острие, а другото – с графит, молив или друго пищещо средство. Острието се явява център на изчертаваната окръжност. За по-голяма точност тези пергели могат да имат допълнително винтово устройство, което позволява застопоряване на разстоянието между рамената.

Самите чертожни пергели също са няколко вида:

– ротационен. Тези пергели се изработват от дървено рамо, на което са прикрепени месингово острие и устройство за чертане или рязане. Двете приспособления се плъзгат по рамото и се застопоряват в нужната позиция. Използват се за изчертаване на окръжности с големи диаметри. За занаятчийски нужди моливът може да бъде заменен с подходящ нож, който направо изрязва окръжност в даден материал (например гипсокартон, хартия, дърво, фолио и др.);

– обикновен. Това е обикновеният пергел с пишещо средство в единия край, който сме употребявали в училище.

Измервателният (делителен, маркировъчен, пропорционален) пергел има регулируемо рамо, което служи за опора на пергела, и неподвижно рамо, с което се настройват разстояния. Застопоряват се в нужната позиция чрез подвижен винт. Могат да се използват за измерване на разстояния в карти, за алгебрични или геометрични изчисления.

При някои варианти рамената имат подвижно захващане през средата си. Това позволява да се използват от двете им страни и да създават бързо и лесно пропорционални размери, без да са нужни допълнителни изчисления.

В различни вариации пергелите са широко използвани до края на ХХ век. С навлизането на компютърните програми за проектиране и дигиталните карти употребата им значително намалява, но те са все още незаменими в някои области на човешкия ръчен труд – строителство, занаятчийство, рисуване и др.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *