Планетни предавки / епициклични предавки

By Wapcaplet


81 / 100

Планетни предавки, или епициклични предавки представляват зъбни механизми, при които осите на някои от зъбните колела са подвижни, или с други думи едно или група зъбни колела извършват сложно движение – въртят се около оста си, извършвайки и допълнително движение по кръгова орбита. Епициклични предавки с една степен на свобода се наричат планетни предавки, а тези с две и повече се наричат диференциални.

Устройство

Планетна предавка - схемаВ центъра на всички планетни предавки / епициклични предавки стои колело, което се върти около неподвижна ос. То се нарича слънчево колело и представлява централно колело за механизма, като освен него централно за механизма се води и голямо колело, наричано корона, което е с вътрешни зъби и също се върти около неподвижна ос. Двете колела са и съосни едно на друго ( въртят се около една и съща ос). Планетните колела се намират между слънчевото колело и короната, като освен окло собствената си ос се въртят и около оста на централните колела.

Осите на планетните колела са поставени на така нареченото водило. Ако водилото се фиксира, то един планетен механизъм се превръща в обикновен зъбен механизъм с неподвижни оси. Съществува схема, при която сателитите са на два реда, контактуващи по между си, като вътрешият ред се зацепва към слънчевото колело, а външния ред към короната. По този начин слънчевото колело и короната се въртят в една посока. Обикновено осите на всички колела в един планетен механизъм са успоредни, но при някои по-специални механизми те могат да са разположени под различни ъгли.

Режими на работа

Движението в един епициклоиден механизъм може да се вкара през слънчевото колело, водилото или короната, като според блокирането на един от останалите елементи, може да се промени предавателното число, тоест може да работи и като мултипликатор и като редуктор или да се обърне посоката на въртене. Ако никой от елементите на планетния механизъм не бъде блокиран, то няма предаване на въртящ момент.

  • В случай, че движението се вкарва в планетния механизъм през слънчевото колело, а излиза през водилото, а короната е фиксирана, тогава имаме редуциране на оборотите.
  • При блокиране на слънчевото колело и вкарване на движението през водилото, то короната изкарва движението с повишени обороти или иначе казано работи като мултипликатор. Още по-голямо увеличение на изходящите обороти се получава, при блокиране на короната и вкарване на движението през водилото. В този случай движението се отвежда през слънчевото колело и оборотите са още по големи.
  • При блокиране на водилото движението се обръща, без значение дали вкарваме движението през короната или слънчевото колело.
  • Има и вариант, при който можем да зацепим два от основните елементи един към друг. Например, ако зацепим заедно слънчевото колело за короната, то водилото ще се върти с техните обороти и по този начин се реализира директна предавка, тоест входящите обороти са равни на изходящите.

Съществуват прости и сложни планетни предавки. Сложните имат предимство при реализиране на по-големи предавателни отношения, но поради по-комплицираната конструкция тяхното КПД е по-ниско. При сложните на едно водило са монтирани няколко реда сателитни колела.

Епицикличните предавки освен, че са по-сложни за изработка са и по-сложни за анализ. За определянето на предавателното им отношение се използва методът на Вилис, при който водилото мислено се спира и се получава обикновен зъбен механизъм.

Благодарение на сложното движение на сателитите, повечето планетни предавки се отличават с компактни размери, висока товароносимост, реазлизация на големи предавателни числа и висок КПД. Изработката на планетните механизми е много сложна и прецизна. Освен високи изисквания за точност на отделните елементи планетните механизми трябва да се сглобят и много прецизно. Още при проектирането освен якостните качества и желаните предавателни числа трябва да се вземат предвид и условията за монтаж.

Едно от тях е условието за съседство на сателитите, което гласи, че зъбите на отделните сателитни колела не трябва да се докосват. Като се има предвид неточностите при изработката и монтажа трябва да се вземе предвид и неравномерното натоварване на сателитните колела. Зъбите на колелата могат да се изработят наклоненни или дори и шевронни.

Приложение

Планетна предавка на трактор
Планетна предавка на трактор

Планетни предавки се използват в машини от всякакъв вид: класически автоматични предавателни кутии, редуктори на багери, камиони, хеликоптери и т.н. Човек не бива да се учудва ако открие подобен механизъм и в домакински миксер или видеомагнетофон.

Планетните редуктори могат да се състоят от един или повече планетни редове, като елемент от единия ред може да е свързан към друг елемент от следващия планетен ред. Например водилото от единия планетен ред може да е свързано към слънчевото колело от следващия планетен ред.

От снимката на планетен редуктор при трактор се вижда, че сателитните колела са монтирани към главината, короната е фиксирана, а движението в механизма се вкарва през слънчевото колело. При тази схема изходящите обороти се намаляват, но въртящият момент се увеличава за по-голяма теглителна сила на цялата машина.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *