Укрепената къща Брох (Broch)

Брох Муса (Broch Mousa)


77 / 100

Укрепената къща Брох (Broch) е една от ненапълно разгаданите загадки в шотландската археология. Тези каменни конструкции датират от желязната епоха, построени са около последните два века пр.н.е. и първите два от н.е.  Смята се, че най-малко седемстотин са съществували в Шотландия. Повечето сега са или неразкрити, или в лошо състояние.

Укрепената къща Брох се среща само в северната и западната части на Шотландия и най-вече на островите Оркни (Orkney Islands), Шетландските острови (Shetland Islands) и Западните острови (Western Islands), където камъкът е бил по-лесно достъпен строителен материал от дървения материал.

Думата “broch” произлиза от думата от низинния (Lowlands) шотландски “brough”, едно от значенията на която е “крепост”.

Укрепената къща Брох (Broch) представлява огромна за времето си кръгла кула без прозорци, изградена от суха зидария и остава едно от най-добрите строителни постижения на Европа от желязата епоха.

Укрепената къща Брох (Broch) - дизайн
Укрепената къща Брох (Broch) – художествена възстановка

Обикновено къщите имат един малък, лесно защитяем вход с жлебове за решетка и врата, водещ към централен вътрешен кръгъл “двор”. Има вътрешна и външна стени с разстояние между тях, в което имало малки складови и други помещения между тях. В пролуката между стените има вградена спираловидна стълба, осигуряваща достъп до горните дървени платформи / етажи.

Въпреки че в миналото е имало много спорове, днес е общоприето, че кулите са били покрити, може би с конусовиден дървен покрив, покрит със слама. Доказателствата за това твърдение са много оскъдни, въпреки разкритията при разкопките в Dun Bharabhat, Луис, единствените които ни дават някакви доказателства за това.

Укрепената къща Брох варира от 5 до 15 метра вътрешен диаметър, със стени с дебелина 3 метра. Средно стените днес са оцелели само до няколко метра височина. Има пет съществуващи примера за кули със значително по-високи стени: Дън Карлоуей на остров Луис (Dun Carloway on Lewis), Дън Телве (Dun Telve) и Дън Троддан (Dun Troddan) в община Гленелг (Glenelg), Муса (Mousa) в Шетланд и Дън Дорнайгил (Dun Dornaigil) в Съдърланд .

При всички тях стените надвишават 6.5 м. височина. При Муса например стенитe са запазени до височина от 13 м. Муса се намира на остров Муса и е най-запазената къща Блох в цяла Шотландия.

Във вътрешните стени са открити кухини, вървящи към върха, което вероятно позволявало димът от огнището (и евентуално топлината, генерирана от животни, държани в къщата), да циркулира през галериите и да затопля сградата.

Точното предназначение на укрепената къща Брох не е изцяло ясно и днес. Възможно е това да не са били стандартни жилищни помещения за всички, а да са ползвани за убежище на хора, добитък и хранителни припаси при появата на враг.

Укрепената къща Брох (Broch) - дворКато крепост се смята, че укрепената къща Брох никога не е била изграждана за възпиране на сериозни или продължителни атаки, тъй като защитата е била твърде слаба – грубите каменни стени биха могли да бъдат изкачени от решителни нападатели, а входът няма външна защита и така лесно може да бъде пробит.

При липса на външни прозорци и достъп до горната част на стените, защитниците вътре са били лишени от видимост и тактическото предимство на височината, от която биха могли да стрелят с лъкове.

Въпреки това са открити структури на приземния етаж, за които се счита че вероятно са помещения на стража.

Счита се, че укрепената къща Брох също са имали за цел да впечатлят и като такива вероятно са били домовете на племенни вождове или богати фермери. Фрагменти от керамика, открити от такива обекти, разкриват, че техните собственици са се радвали на начин на живот, който включва вносни вина и маслини от Средиземноморието много години преди нахлуването на римляните.

Проектът Caithness Broch Project има за цел да разшири разбирането ни за брох, като изгради своя собствена версия, която не само ще послужи като основна туристическа атракция и опит в изучаването на жива история, но ще бъде и важен археологически експеримент.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *