Фрезата

82 / 100

Фрезата е машина за механична огработка на детайли, чрез отнемане на материал. При тях инструментът се върти, като обработва различни видове повърхнини. В сравнение със струговете, на фрезата се пада относително по-малка част от работата по обработка на детайли, но фрезите могат да извършват повече операции, както и да изработват далеч по-сложни форми от струговете.

Най-простата операция, която може да извършва фрезата е разпробиването, което може да се прави и на обикновена бормашина, но при фрезите захватът на детайлите е много по-добър и много по-прецизно се уцелват центровете на отворите. Пробиването може да се извършва с обиконовени свредла или с инструменти, наречени фрезери.

Не всички фрезери могат да работят като отнемат материал аксиално, но всички могат да отнемат материал радиално. Това тяхно свойство спомага за изработването на канали със сложна форма, или издълбаване на най-различни форми в различни материали, като метал, пластмаса, дърво и т.н.

Схема на фрезаФрезата разполага с поне три оси, по които може да се движи обравотваният детайл. Детайлът може да се постави на специални приспособления, като делителни апарати и въртящи се маси, което добавя още две степени на свобода на детайла с цел придаване на още по-сложни форми. Характерно за фрезите е, че в накои направления инструментът освен, че се върти, може се движи спрямо детайла, който е неподвижен. В други направления обаче детайлът се движи спрямо въртящия се иструмент.

Например при някои машини с инструмент, въртящ се в хоризонтална равнина при пробиване и изработване на хоризонтален канал се преметва детайла, а за отнемане на материал във вертикално направление се мести инструмента заедно с шпиндела. CNC фрезите за изработка на по-сложни форми могат да извършват едновременно движение по няколко оси, с което постигат сложни триизмерни форми.

Разновидности на фрезата

Фрезата е машина, която има немалко разновидности. Те се разделят по много различни критерии. Размерите им варират от настолни до такива, които могат да изработят макет на автомобил в мащаб 1:1. Варират и според класа на точност, както и дали са с програмно-цифрово управление или не. Независимо от всичко обаче производителността им се определя до голяма степен от режима на работа, вида на обработвания материал и вида на използваните инструменти.

Според положението на шпиндела се делят на машини с хоризонтален или машини с вертикален шпиндел. При тези с вертикален шпиндел се получава така, че стружките остават върху обработваната повърхост и намаляват видимостта на оператора по време на работа или могат да доведат до нежелано задиране в материала по време на работа. Този недостатък се избягва каво се използва по-силна струя на смазочно-охладителната течност, коята да отнася натрупаните стружки.

При тези с хоризонтален шпиндел не се получава натрупване на сваления материал, но обхватът им е по-малък и не могат да обработват детайли с големи размери. При някои универсални фрези с поставяне на определени приспособления глави инструментът може да се поставя хоризонтално, или вертикално.

Тъй-като фрезата използва ротиращи инструменти, то самите инструменти са закрепени за шпиндела (вретеното) на съответната машина, но понеже за различни операции се използват различни инструменти е необходимо извършването на инструментална смяна. Това ще рече, че на вретеното трябва да се постави друг инструмент, който също да се центрова. За тази цел се използват инструменти с конусни опашки или специални приставки за по-бърза смяна, след която да не се изисква повторна настройка на инструмента.

След въвеждането на фрези с ЦПУ (Цифрово-програмно управление) се появява и автоматичната смяна на инструменти. За целта на фрезите се добавя специално устройство, наречено магазин, за което са закрепени всички необходими инструменти. Преди започване на работа за всеки инструмент се извършват съответните настройки, като се определя и номера на позицията му в магазина. По този начин по време на работа машината сама сменя инструмента си без намесата на оператора.

Фрезата се използва за изработка на отвори, канали, скосове за ключове, форми за отливки, нарязване на зъби на зъбни колела, лопатки на турбини, на плоски повърхнини и т.н. При хоризонталното движение на инструментите, било то фрезери или режещи глави се образуват характерни трохоидални следи.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *