Редукторите превръщат скоростта в сила

82 / 100

Редукторите са механични устройства, чиято функция е да намаляват скоростта на въртене и да повишат въртящия момент. Обратните устройства на редукторите са мултипликаторите, които се използват значително по-рядко, като те служат за повишаване на оборотите и понижаване на въртящия момент. Употребата на редуктори е широко разпротранена, като те могат да бъдат както с гигантски размери, така и миниатюрни.

Освен да променят оборотите редукторите могат да променят ъгъла, както и посоката на въртене. Зъбните колела в тях могат да се цилиндрична или конична форма, както и да включват червячна предавка. При този вид редуктори движението се отклонява препендикулярно на оста на двигателя, а освен това при спиране на двигателя предавката се блокира, което не позволява неконтролирано движение на механизъма.

Естествено редукторът може да включва и планетна предавка, но този вид предавки се използват в случаите, когато е необходимо да се постигнат големи предавателни числа при относително ниска маса и обем на редуктора. И на последно място в определени случаи могат да се използват комбинирани редуктори, при които различни видове зъбни предавки работят в един общ корпус.

Редукторите биват следните видове

  • Цилиндрични – когато се състоят от цилиндрични зъбни колела. те са най-широко разпространени, като производството им е относително просто и предлагат много добро отношение между, надеждност, КПД и производстена цена;
  • Конусни – в тях се използват конусни зъбни колела. При този тип редуктори валовете се пресичат, което позволява отклоняване на въртеливото движение в посока, различна от тази на вала на двигателя;
  • Червячни – в тях се използва червячна предавка, която е относително сложна за производство, но реализира голямо предавателно чиско и има свойството на самозадържане. Осите на този вид редуктори са кръстосани. Недостатъците са, че КПД е ниско, и сравнително бързо се износва червячното колело.
  • Планетарни – компактните им размери, ниското тегло и големите предавателни числа ги правят особено подходящи за авиацията. Използват се и като колесни редуктори на товарни автомобили и строителни машини.
  • Хипоидни – с хипоидни зъбни колела. Тяхното производство е доста сложно, но КПД е много високо и при правилна и прецизна изработка и добра поддръжка могат да работят дълго време без проблеми.
  • Комбинирани – в тях могат да се използват различни видове зъбни двойки.

В основни линии редукторите се състоят от входящ и изходящ вал, но често се случва само една зъбна предавка да не е достатъчна за реализиране на желаното предавателно число и за това се използват няколко предавки.  Когато предавката е само една се казва, че редукторът е едностъпален, а когато има повече двойки зъбни колела се нарича многостъпален – двустъпален, тристъпален и т.н.

Много важен елемент в редукторите е корпусът. Освен, че предпазва зъбните двойки от негативното влияние на околната среда корпусът трябва да бъде достатъчно устойчив, за да поддържа постоянно разстоянието между осите на двойките зъбни колела, нещо изключително важно за правилната и безпроблемна работа на редуктора.

Оребряването на корпусите освен, че допълнително вкоравява конструкцията би могло да има и друга функция. В процеса на проектиране ребрата могат да бъдат така конструирани, че вибрирайки по време на работа на редуктора биха могли да намаляват шума от работата на двойките зъбни колела, както и да изпълняват функцията на топлообменници, с което да помагат за охлаждането на зъбните двойки.

При избирането на подходящи лагери констуркторите внимателно трябва да определят големината и направлението на силите и моментите, които ще действат в процеса на работа на редуктора. Тези фактори са определящи и за вида на материала, от който ще бъдат изработени и валовете и корпусът.

Най-често корпусът се изработва от чугун или алуминий, докато валовете се изработват от стомана. Зъбните колела могат да бъдат изработени от стомана или бронз. Бронзови колела се използват предимно при червячните редуктори. Също така много внимателно трябва да се определят размерите на зъбните колела, валовете и шпонковите съединения, както и термообработката на отделните елементи, за да не се получат нежелани разрушения.

В процеса на проектиране на редукторите много внимателно трябва да се подбере и подходящо масло, което да смазва елементите на редуктора. Обемът на маслото също е от съществена важност, като начинът на мазане е определящ за безпроблемната работа на редуктора.

При някои редуктори една част от колелата са потопени в маслото, като увличат флуида и го предават към съседното зъбно колело. При други се монтира специално колело с лопатки, което да разплисква маслото и да осигурява по-добро мазане на целия възел.

Разбира се за по-прецизни и високонатоварени редуктори се прилагат и по-технологични методи на смазване, при които се разчита на хидравлична помпа, която да повиши налягането и маслени канали, които да отведат маслото до точноопределени точки.

Предавателните кутии на автомобилите могат да се разглеждат като редуктори с променливо предавателно число. Освен промяна на предавателното число редукторите могат да реализират и промяна на посоката на въртене.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *