Земекопни машини

By MathKnight - Own work, CC BY-SA 3.0, Link


79 / 100

Земекопни машини имат широко приложение в строителството и минното дело. Част от тях имат приложение и в селското стопанство. Според предназначението си те могат да бъдат тясно специализирани или многофункционални. От десетилетия наред работните органи на този тип машини и ходовото им задвижване се осъществяват чрез хидравлични цилиндри, хидромотори и хидропомпи, които са задвижени от конвенционален дизелов двигател. Впоследно веме се срещат както хибридни, така и чисто електрически машини.

Булдозери

By MathKnight – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Булдозерите са земекопни машини, които могат да бъдат верижни и много рядко колесни. Основното им предназначение е да изравят цели пластове от почвата, да преместват и разпределят големи обеми от инертни материали (почва, пясък, чакъл и др.). При прекарване на трасета или разчистване на терени могат да се използват и за изкореняване на държета и храсти.

В предната част на булдозерите се монтира голямо гребло, което е и основният им работен иструмент. За да могат да разриват плътни слоеве от почвата в задната им част се поставя таканареченият рипер. Това представлява метален плуг с формата на орлов нокът, който се забива в земята и разорава почвата. При някой булдозери се поставят и три рипера. Вече разораната почва е много по-лесна за избутване с греблото.

Поради нуждата от много голямо сцепление за извършване на този тип дейности повечето булдозери са верижни. При малките и средноголеми булдозери се монтират и гребла, които освен да се спускат и вдигат могат да се завъртат спрямо вертикалната си ос, за да могат да извършват по-прецизно подравняване на терени. Заради големите габарити на булдозерите и най-вече ширината на греблата им се срещат конструкции със сгъваеми гребла, което значително облекчава транспортирането им от един обект до друг.

Грейдери

By MathKnightOwn work, CC BY 2.5, Link

Грейдерите са земекопни машини, чието основно приложение е да подравняват големи площи, като разстилат инертни материали и им придават подходящ наклон. Грейдерите могат да бъдат прикачни, автономни или елеваторни. Прикачните не могат да работят самостоятелно, а се прикачват към машина с друго основно предназначение и се свързват с нейните работни органи.

За разлика от булдозерите в предната част на грейдерите е поставена ос с две колела, която осигурява опора на машината, зад нея се поставя работното гребло и след него има още 2 оси, които задвижват машината.

За да може да извършат прецизно подравняване или профилиране на терена съвременните грейдери използват лазерен нивелир, който се поставя на подходящо място на площадката, която трябва да бъде подравнене. В двата края на греблото са поставени пилони, на които се монтират два уреда, които приемат сигнала от нивелира и подават сигнал към хидравличната система, която накланя греблото в необходимата посока. Грейдерите нямат бутащите възможности на булдозерите, но са много по-прецизни.

By Bill Jacobus from Houston, USA – Cat Scraper, CC BY 2.0, Link

Скрепери

Скреперите са земекопни машини от малко по-особен вид, който се използва предимно в пътното строителство. Тези машини отнемат от земните пластове, като едновременно с това ги натоварват на борда си, което става в движение и сравнително бързо.

Те могат и да разтоварват в движение, но се използват за превоз на материали на къси разстояния до 500м. Скреперите се използват в комбинация и с други видове машини. Конструкцията им е много сложна, което ги прави скъпи и трудни за поддръжка.

Багер-товарачи

bager tovarachБагер-товарачите са земекопни машини, които се срещат в практиката като комбинарани багери. Най-често са колесни и са на основата на трактори. За разлика от тракторите обаче в предната си част имат поставено гребло, с което могат да бутат земни маси или да ги товарят на самосвали.

Греблото може да се повдига достатъчно високо за тази цел. Освен това много бързо могат да се поставят и вилици за товарене и разтоварване на палета. В задната им част е поставена кофа за изкопаване на ями, което допълнително увеличава броя на функциите, които могат да изпълняват. Багер-товарачите обаче са малки и средни по размери спрямо другите машини.

Като допълнение към този тип земекопни машини могат да се поставят и хидравлични чукове за разбиване на стари сгради и пътища, свредели за пробиване на кръгли отвори в земята за набиване на колове и др. Комбинираните багери са много подходящи за строителство на сгради и изкопни работи в сравнително тесни пространства.

товарачТоварачи

Товарачите са земекопни машини, които повдигат големи обеми от насипни товари и ги натоварват на самосвали или транспосртни ленти. Към тях спадат фадромите и миничелните товарчи.

Големите товарачи намат възможност за прикачане на допънителни устройства, докато миничелните товарачи са изключително гъвкави и имат възможност за прикачване на голям брой допълнителни устройства като: грейдери, чукове, свредели, бетонпомпи, щипки и други. Товарачите най-често са колесни, като при по-малките варианти се срещат и верижни, но при тях веригите са гумени.

 

Багер – екскаватори

багер екскаватор
William Alden IIIOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Багерите са земекопни машини, чието основно предназначение е да извършват изкопни дейности във всякакви почви. Конструкцията им обаче се различава доста от тази на останалите земекопни машини. Долната част на багера се състои от основна рама, на която са монтирани ходови вериги или колела.

В центъра на рамата е поставен редуктор, благодарение на който се върти надстройката на багера. В самата надстройка е монтиран двигателят, хидравличната помпа, разпределителят, кабината на оператора и механизацията на кофата за копаене.

Тези земекопни машини имат изключително много разновидности като теглото им може да е под 2 тона за минибагерите и 889 тона на най-големия багер в света.
Освен кофа за копаене, багерите могат да работят и с други устройства, като хидравлични чукове, хидравлични щипки за разрушаване на сгради и разбиване на скали.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *