Фаренхайт

81 / 100

Най-използваните скали за измерване на температура днес са две: на Целзий и на Фаренхайт. Целзиевата скала е по-широко използвана, но в САЩ, Каймановите острови, Палау, Бахамите и Белийз до ден днешен най-популярната мерна единица за температура е градус по Фаренхайт.

Кой е Фаренхайт

Даниел Габриел Фаренхайт (Daniel Gabriel Fahrenheit), живял 1686-1736 год. е инженер, физик, изобретател и… стъклодухач. Роден е в немскоговоряща част на Полша, но прекарва по-голямата част от живота си в Холандия. През 1701 година остава сирак и се установява в Амстердам, където след време започва първите си проучвания и експерименти. През 1717 заживява в Хага, където е стъклодухач и прави термометри и барометри. Година по-късно започва да преподава химия в университета в Амстердам, а през 1724 е избран за член на Кралското общество. Умира от неизвестна болест в бедност.

Алкохолният и живачният термометър

В края на 17 век изследователят Оле Кристенсен Рьомер (Ole Christensen Rømer) създава алкохолен термометър, заедно с първата температурна скала. В нея най-ниската температура е 0 (при която замръзва солена вода) , а най-високата е 60 – тази, при която водата ври. По неговата скала на около 7,5 градуса замръзва чистата вода, а 22,5 е телесната температура.

По време на много си пътувания, свързани с интересите му, Фаренхайт се среща няколко пъти с Рьомер, преди да създаде своя уред. В крайна сметка през далечната 1714 година Daniel Fahrenheit изобретява първия модерен термометър – живачния. И досега той е сред най-надеждните и точни видове и това е причината да остава използван повече от два века, чак до появата на електронния.

Скалата на Фаренхайт

Когато осъзнава, че живачният термометър е по-прецизен от алкохолния, Фаренхайт решава да преработи скалата на Рьомер, като я направи с 4 пъти повече градуси. През 1924 година Daniel Fahrenheit публикува статия, в която предлага и обяснява своята температурна скала.

В началото той просто умножава по 4 скалата на Рьомер и се оказва, че точката на замръзване е 30, а на тялото – 90 градуса (7,5х4=30; 22,5х4=90).

След това калибрира отново. Слага за нулев градус най-ниската температура през зимата на 1708/1709 година – идеята му е да не се налага да се използват отрицателни стойности на скалата. Той успява да постигне отново тази температура, като смесва равни количества лед, вода и сол (амониев хлорид). Втората точка, която определя, е 32 градуса – това е температурата на равна смес вода и лед, тоест температурата на замръзването и.

За да е сигурен, че е наистина прецизен, той пъха термометъра под мишницата на съпругата си, за да получи точна телесна температура и я определя като 96. Това е третата му стабилна точка, а разликата между двете е 64 градуса, което му позволява да маркира по-лесно градусите на инструментите си. Според друга версия определя своя градус 100, като мери температурата на кон, тъй като се смята, че та е по-стабилна от тази на човешкото тяло.

Разбира се, топлината на тялото не е константа. По-късно Фаренхайт измерва и температурата на кипене на водата при стандартно налягане и на морското равнище и вижда, че тя е 212 градуса, точно 180 градуса над точката на замръзване. За да може разликата между точките на замръзване и кипене да стане точно 180 градуса, скалата на Фаренхайт бива преобразувана още веднъж. В резултат на това „нормалната” температура на тялото става 98 градуса.

Формули за преобразуване на Фаренхайт

Мерната единица за температура на Фаренхайт се нарича градус по Фаренхайт и се означава с °F.

Чисто практически можете да преобразувате градусите по Фаренхайт в други популярни скали по следния начин:

От °F към °C: извадете 32, след това умножете по 5, след това разделете на 9.

От Целзий към °F: Умножете по 9, разделете на 5, след което добавете 32.

От °F към Келвин: извадете 32, умножете по 5, разделете на 9, след което добавете 273,15.

От Келвин към °F: Извадете 273,15, умножете по 1,8, след което добавете 32.

Тъй като скалите на Фаренхайт и на Целзий се срещат при температура -40 градуса (тоест -40 OF = -40 OС), математическата формула може да изглежда и така:

От °F към Целзий: ((f + 40) ÷ 1.8) − 40 = c.

От Целзий към °F: ((c + 40) × 1.8) − 40 = f.

Тук f е стойността на измерената температура по Фаренхайт, а с – стойността на температурата по Целзий.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *