пасивна къща

79 / 100

Що е пасивна къща

Обичаeн проблем при отоплението на повечето сгради е, че в тях се появяват топли и студени петна. Топлият въздух се издига нагоре, което е особено неприятно при високи тавани; температурата е по-висока около източника на топлина и по-ниска далече от него; някои помещения за по-затоплени от други и т.н.

Подобен ефект с появява и при охлаждането през лятото. Всички тези неприятности не съществуват в т.нар. пасивна къща. Тези сгради са снабдени със специално проектирани инсталации, които осигуряват равномерна температура навсякъде, при това без парно отопление или климатици. Ето как се получава това.

„Пасивна къща” е строителен стандарт

Пасивна къща е тази, в която може да се поддържа приятен микроклимат, без да се налага да се използват активни отоплителни или охладителни системи. Не става въпрос за сгради, които използват алтернативни, екологични източници на енергия като слънчеви колектори или вятърни генератори. Това е специфичен строителен стандарт, разработен и поддържан от Института за пасивни къщи (Passivhaus Institut) в Германия. Пасивните сгради получават от Института специален сертификат, но само ако отговарят на определени условия.

Изисквания за пасивна къща

Изолация

Най-важният компонент на една пасивна къща е слоят високоефективна изолация, която да минава без прекъсване по цялата сграда, включително под бетонната плоча. Така се намалява преносът на топлина отвън навътре и обратно.

Липса на термомостове

Като следва пътя на най-малкото съпротивление, затопленият въздух от помещенията често излиза навън през места, наречени термомостове. В една обикновена сграда това най-често са некачествени прозорци, лошо изолирани стени, процепи под вратите. Пасивната къща трябва задължително да има перфектна изолация и ефективни прозорци и врати.

Херметична конструкция

Пасивните къщи за херметични. Така се предотвратява навлизането на влага, което може да доведе до поява на мухъл, да повлияе на качеството на въздуха и дори да повреди структурата на самата сграда.

Вентилация

В същото време пасивната къща трябва да е снабдена с централна вентилационна система, която непрекъснато внася в помещенията свеж въздух отвън и извежда замърсеният отвътре. Така се постига постоянно ниво на влажност и температура. При внасянето си вътре въздухът преминава през филтър, който се грижи да го пречисти от замърсявания. Отварянето на прозорците за проветрение на практика е ненужно.

Пасивно отопление

Това е най-хитрата система в цялата концепция. Пасивна къща се конструира така, че да поддържа постоянна температура в помещенията, като използва единствено движението на въздуха. Студеният въздух влиза в сградата през вентилационната система и се загрява от топлия въздух, който излиза навън от нея. Този процес се нарича рекуперация.

В студените зимни месеци температурата на внесения въздух може да падне до 18 градуса, така че се налага да се включи допълнителено нагревател. Въпреки това разходите за отопление и охлаждане в пасивна къща са с около 80% по-ниски, отколкото в строителството по съвременните европейски стандарти за енергоефективност.

Качествени прозорци

Енергийноефективните „прозрачни” елементи в сградата са от съществено значение за съществуването на една пасивна къща. Обикновено се използват тройни стъклопакети с енергийноефективни стъкла и запълнени с аргон, както и добре изолиращи рамки. Произвеждат се от сертифицирани от Института фирми.

Пасивно използване на слънчева енергия

Слънцето е основен енергиен източник за пасивната къща. Ето защо е важно мястото на парцела, както и разположението на сградата в него. Слънчевите колектори служат предимно за осигуряване на топла вода в сградата.

Конкретни параметри

Институтът за пасивни къщи има не само общи насоки, а и конкретни параметри, на които трябва да отговаря сертифицираната от тях сграда. Ето ги и тях:

* За допълнително отопление или охлаждане трябва да се използва енергия не повече от 15 kWh на квадратен метър за една година.

* За осветление, уреди и топла вода трябва да са достатъчни 120 kWh на квадратен метър за една година.

* Сградата трябва да е толкова добре херметизирана, че при 50 Ра разлика между вътрешното и външното налягане в продължение на един час тя трябва да задържи 60% от въздуха вътре.

* Без допълнително отопление или охлаждане температурата в помещенията трябва да варира в рамките на 5°С, без значение от климатичните условия.

* Коефициентът на топлопреминаване на целия прозорец трябва да е под 0,8 W/m²K. Коефициентът на топлопреминаване през стъклата трябва да е под 0,6 W/m²K, а соларният им фактор – над 50%. Изтичането на въздух през прозорците трябва да е по-малко от 0,6% от обема на сградата в рамките на един час.

Допълнителни условия

За да получи сертификат за пасивна къща, тя трябва да е създадена от сертифицирани проектанти, инженери и строители, които са преминали съответното обучение. При проектирането се използват специализирана софтуерни програми, чрез които се определят и изчисляват големината и местоположението на прозорците, вентилационните, изолационните и останалите елементи така, че да се получат приемливи прогнози за енергийни разходи.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *