Многогоривните двигатели

73 / 100

При многогоривните двигатели не е нужно се внимава при зареждане дали сме взели верния пистолет 🙂 Те могат да използват както дизел, така и бензин. Използват се предимно при военните машини.

Устройство

Всъщност многогоривните двигатели са четиритактови дизели, но при необходимост могат да работят и нискооктанов бензин. Конструкцията им обаче е по-специфична, за да могат да работят и с двата вида гориво. Степента им на сгъстяване е около 22:1. Буталата са с почти плоско чело и с малка горивна камера в центъра.

Тази форма е важна, за да може да се осъществи така нареченото сложно смесобразуване, при което по-голяма част от горивото се подава в течна фаза към нагорещените стени на горивната камера под ъгъл, който е толкова остър, че горивото се разстила по повърхността на горивната камера.

По този начин горивото се изпарява, след което се възпламенява. Така двигателят работи по-меко без силно чукане и детонации. Посоката на постъпващия въздух трябва да съвпада с посоката на впръскване на горивото, което се впръсква под относително ниско налягане.

Многогоривните двигатели не са капризни към качеството на горивото, но за да работят с бензин е нужен и друго устройство, наречено многогоривен компенсатор. Той представлява механично устройство, което регулира количеството на подаваното гориво в съответствие с неговия вискозитет. Това е нужно, за да се гарантира оптимално съотношение на горивото и въздуха според вида на постъпилото гориво.

Разбира се многогоривните двигатели както всеки дизел могат да работят и с керосин, машинно масло, олио и т.н., но възможността за работа с бензин теоретично повишава значително възможностите им за експлоатация в бойни условия, когато доставките с гориво могат да са силно затруднени. До употребата на бензин и останалите алтернатични горива трябва да се прибягва по възможност рядко, защото по този начин силно се повишава износването на основни елементи от горивната система.

Такива са например горивонагнетателните помпи и впръсквачите. При горенето на бензина отработените газове са с по-висока температура и е възможно да предизвикат повреди по турбото. Ако се използва бензин или керосин се препоръчва добавяне на масло, тези горива нямат смазващи свойства, което е вредно за прецизните елементи от горивната система.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *