Пожарогасители

By commons.wikimedia.org/wiki/User:Pigsonthewing CC BY-SA 3.0, Link


79 / 100

Устройствата за гасене на пожари, наричани още пожарогасители се състоят от корпус, запълнен с определен гасителен агент и клапан, с който да се управлява изпускането на агента. За да е възможно изпускането на гасителния агент е необходимо достатъчно налягане в пожарогасителя и чиста дюза за изпускане.  

Според съдържанието на гасителен агент основните видове пожарогасители са прахови, с въглероден двуокис и водни. Всеки един от тези видове е подходящ за различни видове пожари. За по-лесно ориентиране при избора на подходящ пожарогасител те са разделени в пет класа, обозначени с букви.  

Пожарогасители клас А

Те са подходящи за твърди или тлеещи вещества, като дърво, хартия, въглища, гума, текстил и др. Обикновено това са водни, многофункционални прахови, водопенни и халонови пожарогасители. Последният вид е пълен с халогениран въглеводород (бромотрифлуорметан), който обаче е токсичен при вдишване, дразни очите и може да причини изгаряне на кожата от премръзване, но е непроводим агент и не е вреден за околната среда. Този тип пожарогасители бързо изпразват съдържението си, но могат да гасят пожер на по-голяма дистанция.  

Пожарогасители клас В

Те се използват за гасене на горящи течности от типа на мазут, бензин, лак, масла, спирт, етилен, каучук, синтетични материали и т.н. Като съдържение на гасящия агент те са прахови, СО2 водопенни и халонови.  

Пожарогасители клас С

Те са в състояние да се борят с горящи газове от типа на метан, пропан бутан, водород, ацетилен, въглеводороди и д.р. За тази цел се използват прахови, многофункционални прахови СО2 и халонови. При гасенето на газове е най-важно първо да се спре източника на газа и тогава да се загаси пожара. В противен случай, ако се премахне пламъка, а газът продължава да изтича то той се натрупва и се появява опасност от взрив.  

Пожарогасители клас D

Те са предназначени за горящи метали и сплави, като калий, натрий, алуминий, магнезий и др. Използват се специални прахови пожарогасители. Обикновено могат да се срещнат в заводи или специализирани складове. В транспортни средства и битови условия не са необходими. 

Пожарогасители клас Е

Те се използват при горящо електрическо оборудване, което е под напрежение и има опасност човекът, гасящ пожара да получи токов удар. В този случай особено подходящи са тези, пълни с СО2, докато тези, напълнени с вода са дори и опасни.  

Пожарогасители клас F

Те са подходящи за гасене на горящи мазнини. В такива ситуации е особено трудно гасенето на мазнина, която е загрята до точката на запалване, а не е запалена с открит пламък. При тяхното гасене също не бива да се използва вода под никаква форма, защото при допира с толкова загрята мазнина водата увеличава обема си до 1500 пъти, което на практика е експлозия. За гасенето на мазнини са най-подходящи пожарогасителите, пълни с СО2 

Някои общи правила при гасене

Преди да се започне гасенето на пожар първо трябва да се подбере подходящ пожарогасител.  Трябва да се премахне пломбата, поставена от проверяващия орган и предпазния шплент, след което накрайника да се насочи към основата на пламъка. След натискане на спусъка целта е да се покрие цялата площ на пожара.

Пожарогасители - класовеВажно е да се отбележи, че праховите пожарогасители без манометър изискват двойно натискане на спусъка. Това е така, защото първото натискане освобождава газ под налягане, който се съхранява в херметичен съд, поставен вътре в корпуса на пожарогасителя. При второто натискане вече освободеният газ изтласква гасителния агент.

Никога гасенето не трябва да се осъществява срещу вятъра. Струята не бива да е прекалено силна, за да не се получи разпространение на пожара. Не е добре да се подхожда от прекалено голяма височина към пожара, защото не се покрива ефективно горящата повърхност.

Неправилно е и използването на всички налични пожарогасители едновременно. По-добре е да се използват поетапно, защото има реална опасност да се породи повторен пожар от тлеещата жарава. Това е особено опасно при горящите гуми, защото те горят с много пушек и жар, която малко след като започне да тлее се възпламенява отново и трябва повторно да бъде третирана.

След изгасяване пожарът трябва да остане под наблюдение. При използване на пожарогасител, напълнен с втечнен под налягане СО не трябва да се докосва накрайника, защото температурата на газа пада драстично и са възможни травми от премръзване. Съответно не трябва да се насочва към хора.  

Целта на гасенето с пожерогасител е да се прекъсне достъпа на кислород до огъня. Именно за това при гасене на пожар, възникнал при двигателя на автомобил първо трябва да се започне с пръскане в долната част на двигателния отсек и през решетката в предната маска и да се не отваря капака на мотора. В противен случай при вдигане на капака въздушният поток, който ще премине през огъня ще го разгори и може серионо може да обгори този, който вдига капака.  

След употреба пожарогасителят отново трябва да бъде напълнен и пломбиран от специализирана фирма. Независимо дали са използвани или не пожарогасителите трябва да се проверяват всяка година и да се следи състоянието им. Те трябва да се съхраняват на сухо и леснодостъпно място.  

Основната опасност при възникване на пожар е задушаването от дима и токсичните газове. Около 80% от загиналите при пожар са били жертва именно на задушаване, а не на изгаряне.   

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *