Схема на Грец

80 / 100

Най-разпространената класическа схема за изправяне на променлив ток е двуполупериодната мостова схема, наричана още схема на Грец. Състои се от четири диода свързани в мостова схема.

Основната характеристика на диодния мост е, че полярността на изхода е еднаква, независимо от полярността на входа. Схемата на диодния мост е изобретена от полския електротехник Карол Полак и патентована през декември 1895 г. във Великобритания и през януари 1896 г. в Германия. През 1897 г. германският физик Лео Грац (Leo Graetz) независимо изобретява и публикува подобна схема. Днес веригата все още се означава като схема на Грец или мост на Грец.

Обичайно мостовата схема на Грец се представя като четири диода свързани във формата на ромб, към единия диагонал на който се подяава променливото напрежение от източника, а към другия е свързан консуматора.

Как работи мостовата схема на Грец?

Схема Грец - изправянеВ даден момент (полупериод) в точка a е положителна спрямо точка b. Тогава токът през диода Д1 ще протече към точка c, оттам през консуматора, след това през точка d и диода Д3 ще премине към  точка b и ще се върне в източника. В другия полупериод токът ще протече от точка b през диода Д2, оттам през консуматора и после през диода Д4 ще се върне към източника.

По този начин през консуматора / товара, токът протича и през двата полупериода в една и съща посока, докато при източника тя се променя.

Изглаждащ филтър

Въпреки, че на изхода токът е еднопосочен, напрежението все още има пулсиращ характер. За да се “изглади” паралелно на товара се включва кондензатор, който се явява капацитивен филтър. Кондензаторът трябва да е за напрежение превишаващо изходното на схемата, а капацитетът се изчислява по следната формула:

C=I/V*f   където C е капацитетът на кондензатора във Фаради, I е изправеният ток в Ампери, V е изходното напрежение във Волта и f е изходната честота (сиреч удвоената входна) в Херца.

Преимущества и недостатъци

Ефективността на изправяне е по-голяма сравнена с еднополупериодните изправители, тъй като се пропуска и положителната и отрицателната вълни. Вълновият характер е по-слабо изразен сравнен с изхода на еднополупериодните, което прави по-нататъшното изглаждане по-лесно.

Основният недостатък е свързан с двойно по-големия пад на напрежение при преминаване на ток през диодите.

Основни параметри

Мостовата схема на Грец се произвежда като цял елемент. Неговите основни характеристики са: пробивно напрежение на елемента, номинален изправен ток и пиково натоварване.

При работата си тези елементи обикновено развиват висока температура и затова към тях се монтират радиатори.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *