талигите

79 / 100

Талигите са основна част от съвременния подвижен състав на железниците. Ти осигуряват стандартните и високите скорости на движение, осигурявайки комфорт.

Талигите представляват рами, към които са прикрепени колоосите, а самите талиги са прикрепени към рамaта на вагона или локомотива. Благодарение на това, че талигите се въртят спрямо основната рама, то те позволяват много по-добро вписване на подвижния състав в крива, с което се повишава скоростта на влака. Благодарение на талигите, на вагоните могат да се монтират повече колооси, което повишава и товароносимостта. Талигите повишават и стабилността на подвижния състав, както и комфорта, като намаляват ударите, породени от неравности в релсовия път и центробежните сили при преминаване през крива.

Към талигите могат да бъдат прикрепени различен брой колооси. Обикновено са две или повече, ако се налага повишаване на товароносимостта. Принципно вагоните и локомотивите имат по една талига във всеки край, но някои вагони, предназначени за особено тежки товари могат да бъдат конструирани и с повече от две талиги. При мотрисните и високоскоростни влакове обаче една талига може да свързва два вагона или две секции на мотрисата. Това е и единственият начин влакът да се впише в крива с особено висока скорост. Към талигите са прикрепени и елементи от спирачната система – калодки, дискове, апарати и лостова система.

Окачване

При локомотивите, трамваите и мотрисните влакове са прикрепени и електрическите тягови двигатели. Основният елемент на всяка талига е нейната рама. Тъй като талигата не е свързана към вагона с пружинно окачване, то колоосите задължително са обресорени спрямо самата талига. Колоосите са закрепени към букси, а буксите за прикрепени към рамата на талигата посредством пружини. Окачването може да е едностепенно или двустепенно, като втората степен се поставя между отделни части на талигата.

Еластичните елементи могат да са листови ресори, винтови пружини или въздушни възглавници, като могат да се комбинират и различни видове пружини в различните степени на окачването. Винтовите пружини при влаковете се поставят много често една в друга, като двете пружини имат различна посока на навивките, за да не се заклещят.

Централният болт

Централният болт е елементът, който свързва талигата с вагона. Около болта е монтиран и централен лагер, който е със сферична форма, като позволява леко накланяне на вагоните при преминаване през крива. От двете страни на талигата се поставят и плъзгачи, които опират в рамата на вагона при накланяне.  При локомотивите и мотрисите, които имат тягови двигатели възникват много големи задвижващи сили, които са насочени надлъжно и не могат да се предадат само от централния лагер на талигата. За да се предадат на композицията, се налага монтажа и на допълнителни щанги, които са поставени надлъжно по посока на задвижващите сили и подсилват конструкцията.

Интересен факт е, че при преминаване на един влак от държава с едно междурелсие към държава с друго междурелсие се налага смяна на всички талиги. За вагоните съществуват и специални колооси, при които разстоянието между колелата могат да се променя спрямо съответното междурелсие.

При трамваите и влаковете на метрото талигите почти никога не са с повече от 2 колооси, както и конструкцията им е доста по-лека от тази на влаковите талиги, защото и натоварванията са значително по-малки. При тях обаче задължително се търси висок комфорт на возене и почти винаги има поставен поне един тягов двигател.

Талигите са изключитело отговорни възли и тяхното конструиране е много сериозна дейност. Освен висока здравина те трябва и да са относително леки, за да се намалят разходите за енергия. Талигите на пътническите вагони трябва да осигуряват и добър комфорт. Обикновено производителите на вагони използват стандартни талиги, като си спестяват огромни разходи за разработки и изпитания.

талигите устройствоПри експлоатацията могат да настъпят редица дефекти като пукнатини по рамата, износване на централния лагер и плъзгачите, счупване на пружина и т.н. Затова поддръжката и редовната инспекция са от изключителна важност за безопасността в железниците.

  1. Надлъжни греди на рамата;
  2. Букси;
  3. Надресорна греда;
  4. Централен болт и лагер;
  5. Странични плъзгачи;
  6. Триещи амортесьори;
  7. Пакет пружини;
  8. Лостова система от спирачната уредба;
  9. Колооси.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *