Медицинският автоклав

Медицинският автоклав е уред, с чиято помощ се стерилизират много видове материали и инструменти в медицинската и стоматологичната практика. Методът, унищожаващ всички микроорганизми по предметите, които се използват за медицински манипулации, за да не попаднат нежелани инфекции в оперативното поле се нарича асептика. За да бъде постигната правилна асептика, се използва медицинския автоклав.

На стерилизиция подлежат материалите и инструментите, които са контаминирани (замърсени) от даден пациент. Няма значение от вида на манипулацията, която ще се извършва, винаги инструментариумът, който ще бъде използван тряба да е предварително почистен и стерилизиран. Щом манипулационният процес е приключил, всички инструменти, докоснали се до пациент, до кръв и всякакъв вид биологична течност, подлежат на автоклавиране.

Характеристика

Медицинският автоклав е най-ефикасният и най-евтин начин за постигане на висока стерилизация. В този вид машини се произвежда под налягане пара и чрез нея се осъществява унищожаването на всички вируси, микроби и техните спори. Методът е бърз и не е токсичен за околната среда. Всеки автоклав е изграден от неръждаем вътрешен барабан и е оборудван с уреди, които да измерват температурата, налягането и влажността на въздуха. За неговата работа е необходимо да се осигури дестилирана вода. Поставят се и филтри, които да пречистват входящите и изходящите въздух и вода. Всеки автоклав е снабден с метална кошница, на която могат да се подреждат различен брой метални тавички. Върху тези тави се поставя инструментариумът, който ще бъде стерилизиран.

Режими на работа

Всяка такава машина има и различни режими на работа. Най-разпространените са два, като се различават по температура и време за стерилизация. Първият режим на работа е при темпераура 121 градуса – използва се предимно за стерилизиране на меки материали, като марли, медицинско облекло, покривала. Тук, тъй като температурата при него е по-ниска, времето за стерилизиране е по-дълго. Вторият режим развива температура от 134 градуса и с него се автоклавират всички инструменти, изпозлвани по време на манипулацията и времето за работа на автоклава е по-малко от първия режим.

Видове

Разграничават се два вида парни стерилизатори.

Първият е с така нареченото гравитационно обезвъздушаване. Идеята при него е, че парата се вкарва в автоклава през отвор. Понеже въздухът е по-тежък от парата, той се спуска към долната част на камерата на автоклава. Там има клапа за оттичане и той излиза навън. Но при този вид автоклав не се наблюдава сто процентово напускане на въздуха и поради тази причина се използват предимно в лаборатории, за автоклавиране на сонди, в млечната промишленсот – за пастюризиране на млека.

Вторият вид автоклав е вакумният – оборудван е с вакумна помпа. Помпата евакуира въздуха в стерилизационната камера, спокойно може да се осъществи подреждането на инструментите, преди да е пусната парата. След като парния стерилизатор бъде зареден, той се затваря херметически и парата навлиза почти веднага. Този автоклав е широко разпространен в медицинската и стоматологичната практика. Използването му е задължително за правилно и ефективно стерилизиране на всички, използвани продукти, материали и инструменти от медицинките екипи.

Правила

Задължително при всеки един проведен цикъл на автоклва, освен материалите, трябва да бъде поставена и така наречената индикаторна хартия. Това е малко листче, с помоща на което може да се разбере и удостовери дали цикъла на стерилизация е преминал правилно. При температура от 121 градуса лисчето е с една жълта чертичка, коята чертичка след края на автоклавирането става черна и леко грапава. А при темепратура 134 градуса листчето е с две черти.

Существуват и някои правила за правилно подреждане и зареждане на парния стерилизатор. Тези правила за важни, за да може даден цикъл да протече правилно и безпроблемно. Когато има малки и големи пакети за стерилизация, на долните метални тави се поставят големите , а на горните – малките пакети. Важен момент е да не се притискат опакованите инструменти, за да може парата правилно да циркулира около тях и да достигне до всяка част на предметите. Опакованите инструменти трябва така да бъдат подредени, че да не опират в стените на барабана, тъй като температурата е висока и се получава изгаряне на хартията и стерилизацията може да бъде компрометирана.

Необходимо е да се съобразява вида на инструментите, които ще бъдат стерилизирани заедно, например – пластмаса с пластмаса, хартия с хартия, марли с марли и др., да не се смесват различни видове, защото времето и температура на стерилизация им е различно. Желателно е капацитетът на един автоклав да е запълнен на 70-80 процента.

Автоклавите освен в медицината и стоматологията намират приложение в хранителновкусоватара и други промишлености.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *