принципът на парето

Принципът на Парето приложен при набиране на обществени средства


81 / 100

Принципът на Парето, наричан още Закон на Парето или правилото 80/20, е една от най-полезните концепции за управление на живота и времето. Този принцип предполага, че 20% от действията на един човек водят до 80% от резултатите, които постига.

Законът на Парето носи името на италианския икономист Вилфредо Парето, който през 1895 г. стига до извода, че ролята на хората в обществото, според нейната значимост, е в зависимост 20 към 80. С други думи 20% от хората по света са жизнено важни за начина, по който функционира той и чрез стойността, която произвеждат, допринасят за 80% от ползите и печалбите. От другата страна 20% от хората създават 80% от проблемите и загубите.

Парето открива, че почти цялата икономическа дейност в Италия е подчинена на този принцип. 80% от нейното богатство през това време е било контролирано от 20% от населението.

През 1940 г. д-р Джоузеф Джуран, известен консултант по бизнес мениджмънт и автор на няколко книги в тази сфера, изучава работата на Парето и осъзнава, че това правило 80/20 може да се приложи и в областта на контрола на качеството. Когато разглежда дефектите в продуктите, които се произвеждат, той отбелязва, че повечето от тези дефекти са причинени от малък брой проблеми в производствения процес. Той нарича този принцип Правилото на Парето в чест на своя основател.

С течение на времето хората са описали как Принципът на Парето 80/20 може да бъде приложен към различни области, свързани с икономиката, производителността, маркетинга, оценката на разходите, здравеопазването, както и в личния живот. Осъзнаването на принципа е от съществено значение за определяне приоритетните задачи на всеки човек.

Как действа принципът на Парето?

Принципът на Парето е концепция, която описва икономическото неравенство. Според нея два от всеки десет елемента на всеки общ списък със задачи носят много повече стойност, отколкото останалите осем. Идеята на това правило е изключително полезна за постигане на яснота бързо и лесно в сложни ситуации и проблеми, особено когато се решава къде да се съсредоточат усилията и ресурсите.

Принципът на Парето е изключително ефективен, когато се прилага в ситуации на продажби и маркетинг. Той насърчава фокус на дейност и енергия, които обикновено произвеждат много бързи и съществени подобрения. В тази сфера правилото 80/20 може да се прилага върху избор на целеви аудитории, съществуващи клиенти, продуктови гами, ценообразуване и други „лостове за печалба“.

Концепцията за съотношението 80/20 се простира особено върху управлението на времето – в работата, бизнеса, организационното управление и със сигурност в личното управление на времето извън работа.

Как да приложите правилото 80/20 в определянето на вашите цели

Запишете десет цели, които сте си поставили и определете коя цел би имала най-голяма стойност за вас. Започнете с нея. След това изберете втората по значимост цел. По този начин ще определите най-важните 20 процента от целите си, които са приоритетни за вашето развитие. Продължете да работите върху тях през по-голямата част от времето си. Този модел ще ви направи по-ефективни в личен и в професионален план и ще ви научи да разпределяте времето си оптимално.

Много хора са заети по цял ден, но дават ниски резултати в работата си. Това е така, защото работят върху маловажни задачи, докато отлагат дейности, които биха донесли по-висока стойност в кариерата им. Най-приоритетните задачи често са най-трудните и отнемат повече време, но дават по-голяма стойност. Фокусирайте се върху тях, вместо да се изкушавате да приключите първо с дребните неща. Ако започвате деня си със задачите, които носят ниска стойност, ще развиете навика винаги да инвестирате времето си първо в тях, а значимите да отлагате за бъдещ период. Това едва ли би било ефективно за развитието ви.

Защо е полезен принципът на Парето?

Принципът на Парето ви помага да осъзнаете, че по-голямата част от резултатите идват от малко на брой задачи. Знаейки това, ако:

20% от работниците допринасят с 80% от резултатите – фокусирайте се върху възнаграждението на тези служители.

20% от бъгове допринасят за 80% от сривовете – фокусирайте се първо върху отстраняването на тези грешки.

20% от клиентите допринасят за 80% от приходите – фокусирайте се върху изграждането на дълготрайни взаимоотношения с тези клиенти.

В обобщение…

Принципът на Парето, или правилото 80/20 може да не е най-добрата стратегия във всеки един случай. Смисълът на принципа на Парето е да се осъзнае, че повечето неща в живота не се разпределят равномерно. Разпределете времето, ресурсите и усилията си въз основа на следните примери:

Вместо да отделите 1 час за писане на статия, за която не сте сигурни, че е значима, отделете 10 минути, обмисляйки идеи за стойностна статия. След това инвестирайте останалите 50 минути в писане на тази, която дава най-висока стойност за читателя.

Вместо да мислите 3 часа върху един дизайн, създайте 6 концепции за дизайн на база ваши идеи и без да влагате време в детайли. Отделете по 30 минути за всяка и изберете най-добрата.

Вместо да отделите 3 часа, за да прочетете 3 статии в дълбочина, отделете по 5 минути, за да прегледате 12 статии в рамките на един час. Отделете двете най-добри статии и влезте в тяхната дълбочина през останалите 2 часа.

Тези техники могат да имат или да нямат смисъл за вашата дейност. Важното е да осъзнаете, че имате възможност да се съсредоточите върху важните 20%.

И накрая, не мислете, че принципът на Парето означава само фокусиране върху 80% от необходимата работа с 20% усилия. Вярно е, че 80% от един мост се строи през първите 20% от времето, но той не би могъл да бъде мост без останалите 20% от него. Принципът на Парето е наблюдение, а не закон на природата.

Когато търсите най-високо качество, се нуждаете от всички 100%. Когато се опитвате да оптимизирате времето си за работа на час, фокусирането върху критичните 20% ви два възможност да изразходвате времето си икономично. Вижте кои дейности генерират най-много резултати и им обърнете по-сериозно внимание.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *